Gimnàs

 

Ubicat al tercer soterrani, consta de diversos equipaments com bicicletes estàtiques o espatlleres entre altres. En disposar d'un gran mirall, l'espai -dotat de paviment de parquet i una zona de moqueta- també pot dedicar-se a la pràctica de la dansa. De fet, és el lloc on la secció de Balls de Saló du a terme les seves sessions. També és l'espai on tenen lloc les sessions de gimnàstica de rehabilitació i manteniment.

L'horari d'utilització lliure del gimnàs (*) és el següent:

- Dilluns a divendres, de les 9:00 a les 22:00 hores
- Dissabtes, de les 9:00 a les 20:00 hores
- Diumenges i festius, de les 9:00 a les 17:00 hores

 

El local social romandrà tancat els dies 25 i 26 de desembre, 1 i 6 de gener, i el Divendres i el Dissabte Sants.

 

(*) A compartir amb l'esmentada secció de danses quan aquesta celebri les classes o amb els cursillistes de gimnàstica quan s'escaigui.

No es permet l'ús de roba i sabates de carrer al recinte. Cas de trobar-vos el gimnàs tancat, podeu sol.licitar a Porteria o administració la seva obertura.

 

En aquesta instal.lació tenen lloc les classes dirigides de Fitness.

 


Sardenya, 521-523, baixos - 08024 Barcelona
Tel. 93 211 15 44
info@lasoci.org - Centre 9099
Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci