CANAL DEL BON GOVERN CORPORATIU

 

Amb la voluntat d’impulsar la gestió del bon govern corporatiu, crear un clima de confiança i dotar l’Associació del Personal de “la Caixa” de la màxima transparència, s’ha creat aquest canal.

 

L’objectiu del canal és la recepció, retenció i tractament de les irregularitats o incompliments de la normativa, comesos pels òrgans de govern, els empleats o societats vinculats a l’Associació del Personal de “la Caixa”.

 

Es tracta d’un canal de comunicació confidencial entre els associats, proveïdors, col·laboradors, empleats, etc., vinculats a la Soci, amb el Comitè de Compliance.

 

 

ÀMBIT

Es podrà comunicar qualsevol possible irregularitat o incompliment relacionat amb males pràctiques financeres, comptables, comercials o de compliment normatiu comeses pels òrgans de govern i/o els empleats de l’Associació del Personal de “la Caixa”.

 

 

COMUNICACIÓ

La comunicació es farà per correu electrònic a compliance@lasoci.org,  incloent les dades necessàries per poder dur a terme l’anàlisi dels fets denunciats:

 

    - Exposició clara i detallada dels fets.

 

    - Identificació de la/les persona/es involucrada/es i data/es i espai/s en què hagi tingut lloc.

 

    - Dades de contacte del denunciant i la seva vinculació amb l’Associació del Personal de “la Caixa” per tal de

       facilitar l’anàlisi i seguiment de la denúncia.

 

    - Quantificació, sempre que sigui possible, de l’impacte del fet denunciat sobre els estats financers.

 

    - Adjuntar documents i/o arxius que es considerin rellevants per a l’avaluació i resolució de la denúncia.

 

Les denúncies seran rebudes pel Comitè de Compliance de l’Associació del Personal de “la Caixa” i seran ateses de manera individual.

 


Sardenya, 521-523, baixos - 08024 Barcelona
Tel. 93 211 15 44
info@lasoci.org - Centre 9099
Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci