ANUARI DEL PAS 2016

 

Presentem la tercera edició de l'Anuari del Pla d'Acció Social (PAS) de l'Associació del Personal de "la Caixa". Un compendi de totes les activitats (esportives, culturals i de caràcter formatiu) que els nostres associats i seccions, en col·laboració amb entitats del tercer sector social, han pogut compartir amb les persones més desfavorides del nostre entorn durant l'any 2016.

 

Aquest compromís de l'Associació amb la societat d'avui, està basat en cinc premisses que identifiquen el sentit del PAS: acció, compromís, solidaritat, propòsit i continuïtat. I, des de 2013, any en què es va posar en marxa, no ha parat de créixer i consolidar-se, tal com queda palès en aquesta publicació. 

 

Segons paraules d'Isidre Fainé, president de la Fundació Bancària "la Caixa", "l'essència del PAS entronca amb els orígens de "la Caixa", amb els principis i valors que van motivar-ne la creació fa més d'un segle i que romanen inalterables".

 

I és que "del que es tracta és d'anar creant espais de convivència i solidaritat com si fossin les lloses dels camins que ens han de portar cap a una societat més justa i capaç d'acollir, ajudar i respectar tothom", segons paraules d'Anton Gasol, president de l'Associació del Personal de "la Caixa".


A més de les paraules de Fainé i Gasol, també hi trobaràs la col·laboració d'altres persones compromeses que comparteixen amb nosaltres les seves reflexions sobre el que fem des del PAS.

 Consulta l'Anuari en pdf

 

 Anuari 2015

 Anuari 2014

 

 


Sardenya, 521-523, baixos - 08024 Barcelona
Tel. 93 211 15 44
info@lasoci.org - Centre 9099
Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci