Les activitats de les seccions són l'ànima de l'Associació gràcies al treball dels delegats que, tot aportant el seu temps i recursos, fan arribar l'activitat associativa als associats i familiars de la seva zona.

Sense oblidar la companyonia i la voluntat de participació dels associats i beneficiaris que, en cada trobada organitzada, aporten el seu granet de sorra i creen vincles més enllà de l'estrictament professional.


Sardenya, 521-523, baixos - 08024 Barcelona
Tel. 93 211 15 44
info@lasoci.org - Centre 9099
Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci Lasoci